Производња органске хране

Производња органске хране

Пољопривреда
Производња органске хране је будућност, и наша шанса за развој и зараду. Људи су све више свесни штетности ГМО хране пуне пестицида фунгицида и њен утицај на стерилитет и карцином.
Производња органске хране подразумева све природно и без прскања, од припреме земље преко семенки па до ђубрења земљишта.

Производња органске хране заснива се на природним процесима и употреби органских и природних минералних материја. Да би се започела органска производња хране, неопходно је обезбедити просторну изолацију земљишних парцела од могућих извора загађења суседних парцела (пестициди, отпадне воде, полен генетских модификованих усева).

Укључивање земљишне парцеле у органску пољопривреду може се започети одмах уколико парцела није коришћена у последње две, односно три године код вишегодишњег засада или је коришћена без употребе средстава синтетичко – хемијског порекла. Ако је парцела коришћена уз употребу хемикалија, за органску сетву мора да се “одмара” две-три године од хемије.

Да би произвођач започео органску производњу, потребно је да поднесе пријаву надлежном републичком органу на прописаном обрасцу. Пријава садржи податке: име, назив и адресу, информацију да ли су производи из органске пољопривреде раније добили сертификат. Уз пријаву подноси се и прилог карта или скица са уцртаном локацијом парцеле – места гајења.
На основу пријаве инспектор за органску пољопривреду излази на терен, проверава податке из пријаве и утврђује испуњеност услова.

Инспектор процењује које производње може одмах да прихвати, а које предлаже да буду укључене у прелазни период. За оне парцеле које су предвиђене за прелазни период произвођач је дужан да води евиденцију на прописаном обрасцу. Евиденција садржи податке о редоследу примењених операција, ђубрењу, обради, заштити, наводњавању… Да ли су ови услови испоштовани, процењује инспектор. У периоду конверзије као и након добијања сертификата инспектор може да долази у најављене и ненајављене посете.

За оне производе за које је произвођач добио сагласност да их може укључити у поступку сертификације у текућој години, подноси се захтев за добијање сертификата. Сертификат који се издаје за органски производ важи годину дана од дана издавања.

Ако немате посао, а имате земљу, ето вам прилике да пробате нешто што има лепу перспективу. Органска храна је скупља од „индустријске ГМО“ и све је више људи који су свесни предности органске хране и да здравље нема цену. Учестала појава ракова и разних болести узрокована је у највећој мери лошом исхраном.
У крајњем случају, ако бизнис не буде успешан, бар ћете се здраво хранити. Вреди пробати.

 

Organska proizvodnjaГрупа за органску производњу обавља послове који се односе на:

 • припрему стручних основа за израду националних прописа усклађених са ЕУ acquis и учешће у изради стратeшких докумената;
 • успостављање и одржавање ефикасног контролног система у области органске производње,nутврђивање испуњености услова за обављање послова контроле и сертификације и предлагање Списка овлашћених организација;
 • вршење надзора над радом овлашћених контролних организација;
 • праћење увоза и извоза органских производа;
 • одобравање: одступања од метода органске биљне и сточарске производње и правила прераде у органској производњи, употребе репродуктивног материјала из конвенционалне производње после периода конверзије, скраћења, односно продужења периода конверзије у органској биљној и сточарској производњи;
 • вођење евиденције и списка о овлашћеним контролним организацијама;
 • прикупљање годишњих извештаја о органској производњи од овлашћених контролних организација;
 • вођење збирне евиденције о органској производњи и достављање података за ЕУРОСТАТ;
 • предлагање и учешће у спровођењу пројеката из области органске производње;
 • учешће у раду Стручног савета за органску производњу;
 • сарадњу и размену информација са надлежним институцијама у области органске производње из земље и иностранства и праћење ЕУ законодавства у области органске производње;
 • обавља и друге послове из ове области.

 

Србске новине/НовостиЗапратите нас

Фејсбук коментари

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *